Çevre Politikamız

IYM Grup
Çevre Politikamız

İYM Grup İnşaat A.Ş. olarak çevre yönetim sistemi kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsedik. Şirketimizin benimsediği çevre politikası şu hususlardan oluşuyor;
Ürün ve hizmetlerimizi teknolojik gelişmelerden faydalanarak sunuyoruz.

 • Hizmet ve ürünlerimizin çevresel etkilerini devamlı değerlendiriyoruz. O doğrultuda çevreye uygun şekilde çalışmalar ortaya çıkarıyoruz.
 • Her zaman ISO 14001 belgesiyle hareket ediyoruz. 
 • Çalışmalarımızı çevre yasa ve yönetmeliklerine göre yapıyoruz.
 • Çevresel performansımızı devamlı iyileştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın çevre bilincinin artması için onlara çeşitli eğitimler düzenliyoruz.
 • Gerek görüldüğü takdirde çevre yönetim sistemlerini güncelliyoruz.
 • Uluslararası ilke ve standartlara göre hareket ediyoruz. 
 • İklim değişikliği ve onun sebep olduğu etkilere karşı çeşitli önlemler alıyoruz.
 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleyerek ona göre projeler ortaya koyuyoruz.
 • Döngüsel ekonomiye yönelik sahada faaliyet gösteriyoruz.
 • Geri dönüşüm ve geri kazanım gibi konular şirketimizin üzerinde durduğu önemli konular arasındadır. 
 • Doğal kaynakların korunmasına dair birçok sosyal projede yer alıyoruz.
 • Çevre üzerindeki etkilerini; hizmet, ürün ve çalışmalarımızın minimuma indiriyoruz.
 • Toprak, gürültü, su ve hava kirliliğine karşı çalışmalarımızda iyileştirme ilkeleri benimsedik.